Przepraszamy, strona w przebudowie. 
Zapraszamy w późniejszym terminie.

Lasmed sp z o.o.

 ul. Chorągwi Pancernej 80, 02-951 Warszawa
tel: +48 22 651 91 28
kom:  +48 519 599 785
e-mail: info@lasmed.pl 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000521485